In 1896 werd Thérèse Schwartze benoemd tot
ridder in de orde van Oranje Nassau door Koningin-Regentes Emma.