<


Meesteressen van weleer


Tot in de 19e eeuw waren ze dochter, zus, minnares of medewerkster
van nu bekende kunstenaars en bovendien waren ze bijzonder talentvol.

Hun werk werd niet onder eigen naam verkocht, maar onder de naam van hun meester omdat zijn naam meer geld in het laatje bracht.

Ze bleven dus onbekend en werden in geen enkel boek over kunstgeschiedenis genoemd.

Zoals ook elders op deze website te lezen is, kwam er in de 20ste eeuw kritiek op deze onvolledige geschiedschrijving.

Een selectie van kunstenaressen uit de 16e t/m de 20e eeuw >>