Ad Banner


Contact

Agaath Witteman, voorzitter
Emailadres: contact@femartmuseum.nl

Heb je een vraag of een suggestie? Mail ons.

Bij het maken van de website is de nodige zorgvuldigheid betracht. Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuiste vermeldingen van gegevens of afbeeldingen.

Wij hebben er naar gestreefd de rechten van de illustraties volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog bekend maken via bovenstaand emailadres.

Rachel Baes
Rachel Baes (1912-1983)