<

Her story of Art


HerstoryofartIn Herstory of Art ontrafelt kunsthistorica Karin Haanappel de mythe van het ‘oerpatriarchaat’. Zij laat ons een heel andere wereld ervaren, een wereld waarvan ook vrouwen deel uitmaken en waarin niet-westerse en prehistorische culturen eveneens van belang blijken te zijn. Door te starten met de vroegste kunstuitingen in de oude steentijd en vervolgens de vrouwelijke kunstenaars door de eeuwen heen op de kaart te zetten tot het moment waarop de canon van de kunstgeschiedenis voor het eerst werd geschreven, plaatst zij haar verhaal van de kunst (her story of art) naast zijn verhaal van de kunst (his story of art). De focus ligt vooral op Europa, gezien vanuit een egalitair perspectief, zodat zichtbaar wordt dat kunst van meet af aan is gemaakt door mensen: mannen én vrouwen.

Het boek ‘Herstory of Art’ is tijdelijk niet leverbaar. Tweede druk verschijnt waarschijnlijk eind 2016. Wilt u een mail ontvangen als het boek uitkomt, mail dan naar: info@herstoryofart.nl

Herstory of Art heeft een eigen Facebookpagina en twitteraccount


Op het weblog www.herstoryofart.wordpress.com staan aanvullende blogs. Op het YouTube kanaal Herstory of Art staan verschillende video’s en speellijsten


Het Instituut voor Vrouwelijke Kunstgeschiedenis (www.vrouwelijkekunstgeschiedenis.nl) is via Facebook te volgen.