Ad Banner


Eva Jospin vervolg

Een uitspraak van Eva Jospin die ons toch in verwarring brengt:

‘Mijn werk is hier en nu te zien, maar ik maak het met een verlangen naar elders. Een gedroomde werkelijkheid, ver buiten ons bereik, verloren in tijd en ruimte.’

 

Wat bedoelt ze? Curator Hans November geeft een toelichting op haar werk in de WBOOK-uitgave bij de tentoonstelling.

Haar ‘verlangen naar elders’, een ‘gedroomde werkelijkheid’, plaatst Eva Jospin midden in de Romantiek, een stroming die haar denken en werk sterk heeft beïnvloed. [De Romantiek ontstond eind 18 e eeuw als reactie op het Franse Verlichtingsdenken (17 e eeuw). Romantici plaatsten, kort en blunt gezegd, natuur en de natuurmens tegenover industrialisatie en de rationele mens.]

In de Romantiek nam de verheerlijking van de natuur bijna religieuze vormen aan, vooral de wildernis werd aanbeden als de meest authentieke, pure vorm van natuur. Voor Eva Jospin is het woud de ultieme wildernis: ‘Het woud is natuur in zijn puurste vorm, het is onherbergzaam, maar ook avontuurlijk, en het speelt met onze angst voor het onbekende. Het woud is een beeld van je geest, van verdwaald zijn en je weg vinden.’ De blik van de Romanticus ziet dat de kunstwerken van Eva Jospin terugkeer of verlangen naar een ongerepte staat van mens en natuur impliceren. Als de mens ingrijpt in het landschap met een romantisch bouwsel, dan doet die mens dat om het landschap te verfraaien en een sublieme beleving op te roepen. Subliem? Hoe dan? De klassieke en fantasierijke bouwsels roepen mentale associaties op, en deze, gecombineerd met het tegelijkertijd zintuiglijk ondergaan van de woeste natuur, zorgen voor de sublieme beleving. Maar sublieme beleving of niet, uiteindelijk zullen die gebouwen woeste ruïnes worden die de elementen misschien weerstaan, maar niet zullen ontkomen aan de traag opererende, maar onverbiddelijk alles overwoekerende Natuur.

Met dank aan Hans November.

Aan Eva Jospin het laatste woord:

‘Mij wordt wel gevraagd of ik me bezig hou met de ‘climate change’. Misschien heeft de manier waarop ik werk er mee te maken, maar het is niet mijn doel een boodschap uit te dragen. Mijn kunst moet vrij zijn, ik wil niemand een interpretatie opdringen. Ik wil vooral mijn fantasie delen.’

EVA JOSPIN in Het Noord-Brabants Museum te ‘s Hertogenbosch. Nog te zien t/m 19.09.2021

www.hetnoordbrabantsmuseum.nl
EVA JOSPIN – PAPER TALES, Het Noordbrabants Museum, Wbook, 2021
Zie ook interviews met Eva Jospin op YouTube