<

Guerrilla Girls in het Van Abbe Museum, EindhovenVerslag van een bezoek aan 'GUERRILLA GIRLS 1985-NU'
Ze begonnen hun ludieke acties al in 1985 met gorillamaskers, demonstraties voor musea en met hun posters. Maar nog steeds duiken ze op. Momenteel (tot 15 januari 2017) geeft het Van Abbe Museum in Eindhoven aan deze zogenaamde Guerrilla Girls een eigen ruimte. De kleine zaal is gevuld met een selectie uit hun postermateriaal waarop met cijfers gestaafd te lezen valt hoe vrouwen zijn achtergesteld in de kunstwereld. Er draait ook een korte film met hun boodschap. Er liggen enkele kunstenaarsboeken die de groep door de jaren heen maakte en er is een vitrine met o.a. een aantal krantenknipsels. Dat het Van Abbe Museum deze zaal heeft ingericht is mede ingegeven door het feit dat het museum kortgeleden, in navolging van vele musea, het portfolio inclusief posters van de Guerrilla Girls heeft aangekocht. Na 30 jaar is het werk van deze gemaskerde demonstranten dus nog steeds niet vergeten en heeft hun werk als zodanig zelfs een plaats gekregen in de canon van de kunstgeschiedenis. Met de maskers wilden de kunstenaressen die hier achter zaten onherkenbaar blijven en daarmee hun acties niet persoonlijk maken. Ze gaven zichzelf namen van overleden kunstenaressen b.v. Frido Kahlo, Diane Arbus, Georgia O’Keeffe, etc.
De aandacht die het Van Abbe Museum met de tentoonstelling ‘GUERILLAGIRLS 1985-NU’ op dit moment aan deze opmerkelijke groep geeft, wil zeggen dat hun missie nog steeds actueel is. De groep noemt zich ‘het geweten van de kunstwereld’. Aanleiding voor de start van hun acties in 1985 was een tentoonstelling in het New Yorkse MoMA in 1984 met de titel An International Survey of Recent Painting and Sculpture. De tentoonstelling pretendeerde een overzicht van de hedendaagse kunst te laten zien, maar van de 169 kunstenaars waren slechts 13 vrouwen. Bovendien sprak curator Kynaston McShine de legendarische woorden: “Any artist who wasn’t in het show should rethink his career”.
In het eerste jaar richtten de Guerrilla Girls zich vooral op de man-vrouw-verhoudingen binnen de kunstwereld. Vanaf 1986 vroeg de groep aandacht voor raciale achterstelling en later ook voor vrouwelijke kunstenaars met een andere geaardheid. Helaas is er nog niet heel veel veranderd in de museumwereld. De boodschap van de Guerilla Girls, vaak met veel humor gebracht, is dus nog altijd relevant.

Eindhoven, november 2016

Bron: zaaltekst Van Abbe Museum